Ale

Valingu, Saue vald

Müüa 49900.00€
0 Tuba
18071.0
/ Korrus

Kirjeldus:

Hea väikearendus 7 elamumaa jaoks.

Olemasolev:
Hetkel on krundil peal amortiseerunud põllumajanduslikud hooned (5 tk) ning 3 vana hoone vundamenti. Vanemad hooned kuuluvad lammutamisele. Krundil on kaks pinnaskattega teed ning kaks killustikuga teed. Edela nurgas on tuletõrje veevõtukoht, lääneservas veetrassid, ning lõunas Elioni analoogtelefonijaam.

Tulev:
Detailplaneeringu kohaselt tuleb krundile 7 uut elamukrunti ning 2 avalikult kasutatavat haljasala krunti ja 3 tootmishoonete maad (puurkaev, Elioni jaam ning veevõtukoht).
Tulevased krundid on suurustega 1671 kuni 3326 m2 ning võimalusega ehitada üks elumaja ning üks abihoone. Elumaja kõrgus kuni 8 m ning ehitusalune pind 300m2. Abihoone lubatud suurim kõrgus kuni 5 m ning ehitusalune pind 50m2. Katusekalded on määratud 15-45 kraadi ning materjalidest on keelatud imiteerivad materjalid ning ümarpalkvooderdis ja metallviimistlus. Soojavarustus on ettenähtud lokaalküttega.

Kommunikatsioonid:
- Elekter: vastavalt Eesti Energia tehnilistele tingimustele saavad krundid elekteri Valingu Mõisa alajaama uuelt fiidrilt.
- Vesi: vastavalt tehnilistele tingimustele tsaadakse vesi positsioon 10 asuvast puurkaevust.
- Kanalisatsioon: on planeeritud ühendada olemasoleva kanalisatsioonitrassiga läbi naaberkinnistul Pargi ½ asuva kanalisatsioonikaevu kanalisatsioonitrassi.
- Side: on planeeritud positsioon 12nele uus Elioni digi-alajaam.
- Veevõtukoht: olemasolev veevõtu koht rekonstrueeritakse positsioon 11.

Olemas on lisaks:
- Detailplaneering:
- Tehnilised tingimused: vesi ja kanalisatsioon (Kovek), elekter (Eesti Energia) ja side (Elion).

Ümbrus:
Valingu küla on Saue ja Keila vahel asuv väike ja jõudsalt kasvav elurajoon. Piirkonnas on mitmed ühistranspordi peatused ja ca 1,5 km kaugusel ka rongipeatus. Krundini viib asfaltkattega tee. Lähimad suurimad asulad Saue ja Keila on ca 3,5 km kaugusel. Seal on mitmed kauplused, lasteaiad ning koolid. Tallinnasse on kiires ja heas korras sõiduteed ning vaid 15 km.

Lisaandmed:

land_purpose_residential

Liisi Pajuste

+37253543927
liisi@prisma.ee