Privaatsuspoliitika

 

Käesolev privaatsuspoliitika on koostatud eesmärgiga kaitsta Prisma Kinnisvarade OÜ  endiste, praeguste ja tulevaste klientide privaatsust. Sellest lähtuvalt toome välja põhimõtted, mis käsitlevad kliendi isikuandmete kogumist, kasutamist, talletamist, edastamist ja avaldamist ning on kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ning Euroopa Liidu õigusaktidega.

 

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

 

Isikuandmetena käsitleme andmeid, mis on isiku poolt antud vabatahtlikult ning kinnitatud kirjaliku nõusolekuga. Isikuandmed võivad sisaldada nime, telefoninumbrit, e-maili, aadressi ja muid andmeid.

 

Isikuandmeid kasutame vaid selleks ettenähtud eesmärgil, milleks on klientidele värskeima turuinfo edastamine uudiskirjade, parimate pakkumiste ning muu Prisma Kinnisvarade tegevusega seotud info jagamine.

 

Prisma Kinnisvarad  ei levita, edasta, muuda ega kasuta mõnel muul mitte ettenähtud viisil meile usaldatud isikuandmeid, välja arvatud juhul kui kliendiga ei ole vastavat kokkulepet või kui info avaldamise vajadus tuleneb Eesti Vabariigi seadusandlusest.

 

Juhul, kui saate meie käest eelnimetatud infot, ilma et oleksite meile enda teadmata edastanud oma andmeid, palume sellest teada anda prisma@prisma.ee

 

Isikul on õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta teavitades sellest aadressil prisma@prisma.ee

 

Isikustamata andmete kogumine ja kasutamine

 

Isikustamata andmed on andmed, mida ei saa otseselt siduda ühe kindla isikuga (vanus,sugu,elukoht).

 

Prisma Kinnisvarad kasutab oma veebilehel prisma.ee küpsiseid (cookies), mille funktsioon on üldise statistika kogumine meie  kodulehe liikluse kohta, kodulehe kasutamise kiirendamine ja mugavamaks muutmine kasutajate jaoks. See info aitab meil oma kodulehekülge ajakohastada ja muuta info Teile paremini kättesaadavamaks. Me ei jälgi individuaalsete inimeste käitumist ja liikumist meie veebilehel.

 

Küpsis on tekstifail, mille saadavad ja salvestavad kasutaja arvutisse veebilehed, mida ta külastab. Küpsis salvestatakse kasutaja veebilehitseja failikataloogis. Juhul kui Kasutaja on veebilehte varem külastanud, loeb veebilehitseja küpsist ning edastab vastava teabe veebilehele või elemendile, mis küpsise algul salvestas.

 

Veebilehitsejal on õigus küpsiste kasutamine ära keelata. Vastava soovi korral tuleb muuta oma veebilehitseja seadeid.

 

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

 

Meile oma andmeid edastades ning meie veebilehte kasutama asudes, olete tutvunud meie põhimõtete ja tingimustega ning nendega nõustunud. Prisma Kinnisvarad jätab endale õiguse vajadusel muuta privaatsuspoliitika üldtingimusi.

 

Kõikide privaatsuspoliitikat puudutavate küsimuste korral palume võtta meiega ühendust prisma@prisma.ee