Vanatoa

Kiili, Kiili vald

Müüa 1054000.00€
0 Tuba
69958.0
/ Korrus

Kirjeldus:

Müüa ridaelamute kinnistud!

Kiili koolist vaid 500 m kaugusel on pakkumisel 13 ridaelamu krunti 62 boksi jaoks. Maa-ala on suhteliselt tasase reljeefiga, nõrga kaldega loode suunas. Detailplaneering on kehtestatud. Planeering võimaldab ehitada ka kolmes etapis: 15 boksi, siis 23 boksi ja seejärel 24 boksi. Võimalus on osta terve arendus korraga või etapiti. Tellitud on mürahinnang ja liikluslahenduse ekspertarvamus.

TINGIMUSED ÜHEL KRUNDIL:
- Kinnistute suurused: 4000 m2 5 boksiga kinnistutel ja 3200 m2 4 boksiga kinnistutel. Lisaks moodustatakse kaks üldkasutatava otstarbega kinnistut suurusega kokku 8693 m2 ning 3 transpordimaa kinnistut, mis antakse hiljem Kiili vallale üle.
- Ehitusalune pind: 600 m2 5 boksiga kinnistutel ja 400 m2 4 boksiga kinnistutel.
- Suletud brutopind: 1200 m2 5 boksiga kinnistutel ja 960 m2 4 boksiga kinnistutel
- Hoonete arv: 1 ridaelamu ja lisaks alla 20 m2 kuur/saun/varjualune/vms
- Kõrgus: 9 m
- Korrused: 2
- Arhitektuur peab olema moodne ja atraktiivne, planeeritavasse avalikku ruumi sobiv, piirkonnaleeripäraseid arhitektuurseid lahendusi tagav, kaasaegne, kõrgetasemeline ja ümbritsevat elukeskkonda väärtustav. Viimistlusmaterjalideks on lubatud kasutada puitu, krohvi, betooni, klaasi ja värvitud fassaadiplaati. Ühe materjali ainukasutus pole lubatud

KOMMUNIKATSIOONID:

VESI/KANAL: Veevarustus ja reoveekanalisatsioon on planeeritud ühendada Kiili valla ühisveevärki. Planeeringu kohaselt vesi saadakse Saare tee 7 juures asuvast Dn100 veetorustikust. Reoveed on planeeritud kanaliseerida Kiili KVH OÜ teenindavasse Vana-Altoa kinnistul olevasse survekanalisatsioonitorusse, mis on planeeringualast ida pool, ca 90m kaugusel.

SADEMEVESI: Sademeteveed immutatakse valdavalt omal kinnistul, vältida tuleb vete valgumist naaberkinnistutele. Katuse, platside ja parkla kogunev vesi suunatakse sademeveekanalisatsiooni. Planeeringulahendus näeb ette sademeveekanalisatsiooni torustiku mööda planeeritud teemaad ja läbi Vana-Altoa kinnistu peakraavini (läänes paiknev Sahkari Rebase peakraav).

ELEKTER: Planeeritava ala ja sellest loode-ning lõunasuunalise perspektiivse elamuala kruntide elektrivarustuseks paigaldatakse moodustatavale pos.9 krundile, komplektalajaam.

SIDE: Planeeringuala piiril, Kurna-Tuhala tee ääres asub Telia valguskaabli ja VMOHBU 30x2 vaskkaabli trass.

KÜTE: Soojavarustus lahendatakse lokaalselt, elektrit ja elektri baasil töötavaid lahendusi kasutades
(päikesepaneelid, õhk(-vesi)soojuspumbad, tahkeküttekatlad, ioonkatlad, horisontaalne maaküte jne). Vertikaalne maaküte ja tuulegeneraator ei ole lubatud.

HALJASTUS: Planeeringuga on ette nähtud ehitusõigusega kruntidele kõrghaljastuse istutamine arvestusega minimaalselt krundi iga 300 m² kohta 1 puu, mille, täiskasvanukõrgus on vähemalt 6 m. Maanteepoolsele osale võib rajada elupuuheki kõrgusega kuni 2,5m, mis kaitseb ka võimaliku liiklusmüra eest.

ASUKOHT:
Krunt asub Kiili alevikust ca 150 m kaugusel. Kiili on armas roheline keskkond, mis asub Tallinnast vaid 7 km kaugusel. Piirkonnas on olemas kauplus, lasteaed, perearstikeskus, raamatukogu, spordikeskus, ujula ja noorte keskus. Kõik eluks vajalikud asutused jäävad arendusest 0,5 kuni 1,5 km kaugusele.
Mööda krundi piiri jookseb jalakäijate tee otse Kiili koolini välja ca 400 m. Bussipeatus asub arendusest 150 m kaugusel.
Suureks plussiks on läheduses asuv 4-realine maantee, mille kaudu jõuab kiirelt ka tipptunni ajal Lasnamäele, kesklinna või Harku suunda.

Lisaandmed:

land_purpose_residential

Roland Kore

+3725528598
roland@prisma.ee