Koidu 70

Tallinn

Описание:

Kinnistu paikneb Tallinna miljööväärtuslikus piirkonnas. Käesoleva piirkonna hoonestamisel on eesmärgiks ajalooliselt väljakujunenud linnamiljöö ja elamispiirkonna säilitamine. Planeeritavale maa-alale oli ette nähtud kavandada äriprojektina 4-korruseline (3 täiskorrust ja katusekorrus) korterelamu osalise äripinnaga (büroo). Viimistlusmaterjalina kasutati võimalikult palju puitu arvestades ümbritsevat hoonestust. Krundile on tagatud avanemine linnamaale, omaette teede ja tehnovõrkude ühendused. Krundil säilitati suur ja ilus hobukastan ja vaher.